Noord Limburg

Home / Noord Limburg

MKB Kredietunie Noord-Limburg U.A.

Het werkgebied van MKB Kredietunie Noord-Limburg U.A. bestaat uit: de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray.

MKB Kredietunie Noord-Limburg U.A. is door een werkgroep MKB-Limburg afdeling Noord-Limburg opgericht, die het belang voor de regio ervan inziet en bereid is het initiatief te nemen.

Het idee werd geboren op een MKB bijeenkomst over kredietunies op 31 oktober 2013. Op die bijeenkomst hebben de leden van MKB-Limburg afdeling Noord-Limburg aan hun bestuur de opdracht gegeven om z.s.m. een kredietunie op te zetten. Achterliggende gedachte is de behoefte van ondernemers aan een alternatief voor het verkrijgen van financiering. Ondernemers kunnen middels de kredietunie initiatieven ontwikkelen om elkaar financieel alsook met kennis te steunen om investeringen te plegen die hun (markt-)positie duurzaam versterken.

Op 27 maart 2014 is de coöperatieve kredietvereniging MKB Kredietunie Noord-Limburg U.A. in nauwe samenwerking met VKN (Vereniging van Kredietunies in Nederland) opgericht.

Binnen MKB Kredietunie Noord-Limburg werken zowel vrijwilligers als betaalde 'professionals'. Uit kostenoverwegingen maar ook uit oogpunt van solidariteit is het belangrijk dat binnen de kredietunie een blijvend goed evenwicht wordt gehandhaafd tussen deze twee groepen.

Het oprichtingsbestuur van MKB-KNL is als volgt samengesteld:

  • Jan Janssen, Swolgen, voorzitter (ruim 25 jaar ervaring als bestuurder van coöperatieve organisaties in de agribusiness, voorzitter MKB-Limburg afdeling Noord-Limburg en neemt zitting in diverse besturen en commissariaten)
  • Paul Verhoeven, Ysselsteyn, secretaris/penningmeester (14 jaar ervaring als directeur / ondernemer van Hal89.nl, vice-voorzitter MKB-Limburg afdeling Noord-Limburg)

Adviseurs bij oprichting:

  • Frits Majoie, Tilburg, (Accountmanager ABAB en 22 jaar bancaire ervaring bij ABN-Amro, IFN-Finance, Fortis Bank, Generale bank, Rabobank en als zelfstandig ondernemer). Rol in de coaching commissie.
  • Bart Lemmen, Venray, (Zelfstandig partner bij bedrijfskundig en bancair adviesbureau Claassen,Moolenbeek&Partners en management ervaring in (start-ups) duurzame energie, zakelijke dienstverlening en groothandelsbedrijven). Rol in de coaching commissie en projectsecretariaat.
  • 01-01-1970 -

Coöperatieve Vereniging MKB Kredietunie Noord Limburg U.A.
p/a Postbus 5030, 5800 GA Venray