Home

Home

MKB Kredietunie Noord-Limburg 

Kredietunie van, voor en door ondernemers.

Het idee van MKB Kredietunie is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Zij vormen een coöperatie kredietvereniging waarbinnen zij via een gemeenschappelijke kas geld aan elkaar beschikbaar stellen en van elkaar lenen. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken het steeds vaker laten afweten bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.

Leden binnen de kredietvereniging kunnen als coach fungeren voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming.

De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. 
Wat staat de MKB kredietunie voor

 • Coöperatieve vereniging
 • Van, voor en door ondernemers
 • Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat
 • Gericht op verstrekken van krediet aan MKB
 • Gericht op een regio of een branche
 • Kredietgevers (spaarders) zijn ondernemers
 • Kredietgevers ontvangen een rendement voor het risico dat zij lopen
 • Kredietgevers adviseren, ondersteunen en/of coachen kredietnemers
 • Zowel kredietgevers als -nemers zijn lid van de vereniging
 • Leden bepalen gezamenlijk het beleid, kiezen het bestuur, en zijn gezamenlijk eigenaar
 • Er is geen winstdoelstelling, een kredietunie werkt "not for profit, not for charity, but for mutual service"
 • Lijkt in vorm op boeren coöperaties uit vorige eeuw
 • 01-01-1970 -

Coöperatieve Vereniging MKB Kredietunie Noord Limburg U.A.
p/a Postbus 5030, 5800 GA Venray